Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll

Trafikverket lägger om ledningar under spårområdet vid Ulvsundaledens bro nära Solvalla. Foto: Trafikverket

Under större delen av juli har Trafikverket stängt av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg. Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nära Stockholm. Två spår blir fyra och pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. När pendeltågen får egna spår kan fler tåg gå tätare och punktligare. Man bygger också nya stationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta.

Under sommaravstängningen genomförde Trafikverket miljögeotekniska undersökningar och ledningsomläggningar, främst i Sundbyberg och Spånga och i spårområdet däremellan. Man rev också räls och grävde för vattenledningar under järnvägen. I Sundbyberg sprängdes ett berg i Stationsgatan vid spåret för att kunna lägga nya vattenledningar under marken. Det arbetet fortsätter nu.