Trafikverket stänger två plankorsningar på Lommabanan

Slutspurt inför trafikstart på Lommabanan. Foto: Trafikverket

Trafikverket arbetar ständigt för att öka säkerheten vid våra järnvägsövergångar. Som ett led i det arbetet stängs nu två plankorsningar över järnvägen i Furulund. I slutet av året öppnar Lommabanan för persontågstrafik, en viktig milstolpe för utvecklingen av pendlingstrafiken i Skåne.

– Det här är en viktig säkerhetsåtgärd inför att Lommabanan öppnar för persontrafik i december 2020, säger Olof Fredholm, projektledare på Trafikverket.

– Nu jobbar vi intensivt i slutfasen och målet med trafikstart i december 2020 närmar sig, säger Olof Fredholm.