Trafikledningscentralen i Boden avklarad på rekordtid

Bane Nors införande av ERTMS har stött på problem. Foto: Trafikverket

Trafikledningscentralen i Boden har nyligen uppgraderat sitt system för trafikledning av järnvägstrafiken i övre Norrland för att möjliggöra en smidig övergång till det nya signalsystemet ERTMS. Förberedande arbeten för ERTMS systemet på Malmbanan har redan påbörjats och kommer att fortsätta till den stora idriftagningen 2022.

Det trafikledningssystem, EBI Screen 900, som har installerats är av samma typ som redan finns i drift på de övriga sju trafikledningscentralerna i Sverige. I Ånge används redan systemet på ERTMS-sträckorna Botnia- och Ådalsbanan vilket gör systemet väl beprövat. Det kommer att säkerställa de, för svensk ekonomi, så viktiga transporter som dagligen genomförs på Malmbanan och Stambanan genom Övre Norrland.

​​​​​​​I den nya generationen av trafikledningssystem finns en större del av automation som underlättar för fjärrtågklarerarna och hjälper till att optimera trafiken.

Inkopplingen av det nya trafikledningssystemet i Boden genomfördes under två nätter i juni. Förberedelserna har pågått i 18 månader med intensiva tester de senast månaderna. När väl idrifttagningen påbörjades gick allt så bra att man kortade ner idrifttagningen. Utmaningen under installationen var att projektteamet behövde fysiskt besöka varje station mellan Vännäs i söder och Riksgränsen i norr, en sträcka på nästan 750 kilometer, och detta arbete försvårades på grund av Covid-19, men arbetet anpassades därefter och teamet gjorde ett strålande arbete under dessa nätter i Boden.