Framdriften i järnvägsupprustningen säkras

Trafikverket får 720 miljoner kronor för järnvägsunderhåll. Foto: Trafikverket

Risker, ändrade förutsättningar och minskade intäkter på grund av bland annat coronapanepidemin gör att Trafikverket i dialog med regeringen har uttryckt behov av utökade medel, samt redovisat möjligheter till att utföra fler arbeten.

Trafikverket får efter riksdagsbeslut i juni 2020 ökade medel för vidmakthållande: 720 miljoner kronor för järnvägsunderhåll. Därmed kommer Trafikverket att kunna genomföra både planerade och fler åtgärder, samtidigt som sysselsättningen i branschen upprätthålls.

De ökande ramarna i nuvarande nationell plan har gjort att Trafikverket kan byta ut sliten järnvägsanläggning i ökad takt. Regeringens tillskott av medel möjliggör en fortsatt god framdrift och genomförandet av en omfattande underhållsplan för 2020. Det innebär till exempel ett förstärkt underhåll i spårväxlar, slipersbyten, och siktröjning i plankorsningar. Bland annat sker två stora spårbyten Älmhult-Olofström och Borås-Hillared.