Svetsrobot applicerar hårdbeläggnig på järnvägsspår

Flex e.bot är en kollaborativ robotlösning från Welding Alloys. Foto: Welding Alloys

Många järnvägsbolag står idag inför ett ökande tryck på underhåll, effektivitet och på utvidgade järnvägsnät. Målet om minskade globala utsläpp innebär mindre godstransporter på väg och mer  press på järnvägsnäten.

– Detta kommer inte att komma som någon överraskning för järnvägsindustrin över hela världen, men att lägga nya spår innebär mycket svetsning samtidigt som befintliga spår, korsningar och huvuden också behöver hårdbeläggning, Welding Alloys Railways Services Expert Jamie Fata.

Svetsbranschen är inte är attraktiv för unga människor trots att det är en yrke vars kunskaper är efterfrågade. Denna växande kompetensbrist beror på negativa uppfattningar om yrket inklusive hälsoeffekterna med giftiga ångor, stressiga svetsställningar och liknande.

Lösningen heter Flex e.bot, en kollaborativ robotlösning, Cobot, som möjliggör hårdsvetsning i direkt samarbete med svetsaren. Flex e.bot har utvecklats speciellt för att utföra svetsbeläggningsjobb. Hårdbeläggningsoperationer genom bågsvetsning erbjuder en verklig lösning för att återställa och förlänga livslängden på järnvägsspår. Flex e.bot är kompakt vilket innebär att den enkelt kan installeras på plats.

Svetslegeringar erbjuder ekonomiska lösningar på slitageproblem orsakade av slirning, metallutmattning, bromsning, hjulspinn, materialdeformation, kurvtagning och allmän nötning, säger järnvägsexperten Jamie Fata.