Trafikverket stänger av Getingmidjan

Den nya Norrströmsbron för tågtrafik på ”Getingmidjan” är 252 meter lång. Foto: Trafikverket

Nu stänger Trafikverket av Getingmidjan. Åtta veckor under sommaren stängs  sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra av helt. Eftersom Getingmidjan är en av Sveriges mest trafikerade sträckor kommer många resenärer att bli påverkade under, både vad gäller färdväg och restid. För resenärerna innebär det att man måste byta från fjärr- eller regionaltåg för att fortsätta resan genom Stockholm.

En ny bro järnvägsbro ska ersätta den gamla Norrströmsbron. Det är huvudskälet till att Getingmidjan stängs. Efter upprustningen ska tågförbindelsen mellan Stockholms Södra och Centralen ha en ny livslängd på 80 år. Under åtta veckor passerar vanligtvis 50 000 resenärer per dag den avstängda sträckan. Siffran baseras på en uppskattning av hur många resenärer som reser med de tåg som ankommer och avgår från Flemingsberg och Stockholms södra under avstängningen.

Situationen vid avstängningen är speciell på grund av pandemin och Trafikverket kommer att organisera resandeströmmarna så att trängsel undviks.