SL manar: undvik kollektivtrafiken i sommar

På grund av spårarbeten befarar SL trängsel i tunnelbanan. Foto: SL

SL befarar en ökad trängsel i sommar när flera arbeten för att bygga ut kollektivtrafiken genomförs. Resenärer uppmanas särskilt att undvika resor och platser där trafiken påverkas av störningar. Det gäller tunnelbanans gröna linje, framförallt vid Gullmarsplan, Roslagsbanan, Tvärbanan och pendeltågssträckan Sundbyberg–Jakobsberg.

Pågående pandemi har inneburit att antalet underhållsarbeten, om- och utbyggnader har begränsats jämfört med en vanlig sommar. Vissa arbeten är dock nödvändiga för att säkra en fungerande trafik i höst och i framtiden. Även med omfattande ersättningstrafik finns risk för trängsel, och resenärer uppmanas därför att anpassa sitt resande.

– Coronapandemin gör att den här sommaren blir speciell, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL. Resandet med kollektivtrafiken går alltid ner efter midsommar, men trots det kan det bli svårt för SL-resenärer att hålla de rekommenderade avstånden från varandra, särskilt vid Gullmarsplan. Vår uppmaning kvarstår om att inte resa kollektivt, och att undvika rusningstid om man måste åka med SL.

På vissa sträckor av Roslagsbanan och Tvärbanan ersätts spårtrafiken med bussar.

– Vi har gjort omfattande analyser av avstängningarna på Roslagsbanan och Tvärbanan, och landat i att ersättningstrafiken med buss kommer att köras i sådan omfattning att trängsel inte ska behöva uppstå, säger Fredrik Cavalli-Björkman.