Ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer

Roberto Maiorana, Trafikverket, framför den nya trafikinformationstjänsten för pendeltågsresenärer i Stockholm. Foto: Hans Ekestang.

Trafikverket en ny trafikinformationstjänst för pendeltågsresenärer i Stockholm. Den nya tjänsten visar var pendeltågen är och om de är i tid. Syftet är att göra det enklare för resenärer att ta beslut om sin fortsatta resa. Bättre trafikinformation är en viktig del i Trafikverkets arbete med att modernisera järnvägen. I slutet av april presenterade Trafikverket en ny handlingsplan med åtgärder för att ge tågresenärerna snabbare och mer användbar trafikinformation både när trafiken flyter som den ska och när störningar uppstår. Först ut bland förbättringarna är den nya tjänsten Pendeltågets position, som utvecklats i nära samarbete med SL.

– Pendeltågets position är ett exempel på hur Trafikverket och SL arbetar tillsammans för att utveckla åtgärder för att förbättra trafikupplägg, punktlighet och trafikinformation för pendeltågsresenärerna, säger Roberto Maiorana, chef trafikledning och trafikplanering på Trafikverket. Bättre trafikinformation till våra resenärer är en mycket viktig och prioriterad fråga för oss på Trafikverket.

Den nya tjänsten visar pendeltågets position i realtid på monitorer på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. När ett tåg passerar en signal utmed banan genereras en positionsrapport och tåget förflyttar sig på en monitor med bara någon sekunds fördröjning.anserafr