Fler tåg över Öresundsbron

Från och med den 8 juni tågen i 20-minuterstrafik över Öresundsbron. Foto: Skånetrafiken

När Danmark nu lättar på sina restriktioner och fler börjar arbetspendla igen, kör Skånetrafiken och DSB från och med den 8 juni tågen i 20-minuterstrafik över Öresundsbron. Detta innebär att det blir enklare för arbetspendlare att ta sig till och från jobbet och att risken för trängsel på tågen minskar.

Danmarks regering har ännu inte lämnat besked kring huruvida gränsen mot Sverige ska öppnas eller inte. Resande norrifrån i Sverige måste i några veckor till byta tåg på Malmö C för att ta sig till Köpenhamn. Samma sak gäller för den som ska resa norrut i Sverige från Köpenhamn, Hyllie eller Triangeln. Utöver det måste samtliga resenärer som reser i Danmark med Öresundståg ha platsbiljett.

Banarbeten i Trafikverkets regi påverkar fortfarande tågtrafiken i Skåne. Bland annat arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund samt Lommabanan som stängs för all tågtrafik till och med december.