Nya innovationsområden ska stärka järnvägsbranschen

Järnvägen ska bli en bättre aktör i Europas multimodala transportsystem. Foto: Trafikverket

EU:s forskningsprogram för järnvägen, Shift2Rail, har tillsammans med sina medlemmar arbetat fram tolv strategiska områden där branschen ska stärka sina förmågor och kring vilka forskningen koncentreras.

Den forskning och innovation som bedrivs ska bidra till att göra järnvägen till det mest hållbara, effektiva, konkurrenskraftiga och kundorienterade transportslaget i Europa. Järnvägen ska spela en ny, bredare roll på transportmarknaden.

Så lyder, i stora drag, visionen för Shift2Rail. För att nå den och därmed bidra med så mycket nytta som möjligt för samhället har man arbetat fram tolv områden där Shift2Rail fokuserar sin forskning och utveckling.

Nu presenteras de strategiska områdena och visionen för vart och ett av dem när de är förverkligade. Trafikverket har deltagit aktivt i arbetet för att områden som är viktiga för den svenska järnvägsbranschen ska finnas med. Områdena är:

1. Automatiserad tågdrift
2. Mobilitet som tjänst
3. Logistik på begäran
4. Mervärden genom delad data
5. Optimal energianvändning
6. Service i rätt tid
7. Kostnadseffektiv järnväg
8. Anläggning i toppskick med garanterad tillgänglighet
9. Intelligenta tåg
10. Stationer och smart mobilitet i staden
11. Miljömässig och social hållbarhet
12. Snabb och pålitlig FoI-leverans