Trafikverket rustar upp järnvägen på Svealandsbanan

Nu rustar Trafikverket upp spåren intill järnvägsbron i Kungsör. Foto: Trafikverket

Nu rustar Trafikverket upp spåren intill järnvägsbron i Kungsör på Svealandsbanan. Man gör det för att skapa en säkrare och mer robust järnväg. Trafikverket kommer att byta ut 260 meter räl intill järnvägsbron i Kungsör.

Stora maskiner kommer att finnas på spåren, och arbetena kan bullra något. Vår entreprenör kommer göra allt de kan för att störa så lite som möjligt. Tåg mot Eskilstuna och Örebro påverkas inte av arbetet, utan går enligt tidtabell.