Redovisar Norrbotniabanans dragning genom centrala Skellefteå

Nytt resecentrum planeras i Skellefteå C. Karta: Tafikverket

Nu kan Trafikverket visa hur Norrbotniabanan ska dras genom centrala Skellefteå. Järnvägsplanen, JP07, börjar vid Södra Tuvan, passerar över Skellefte älv på bro och fortsätter in mot Risön. I höjd med Morön ansluter den nya järnvägen till Skellefteåbanans befintliga sträckning och fortsätter in mot Skellefteå C, där ett nytt resecentrum planeras tillsammans med Skellefteå kommun.

Järnvägsplanen slutar strax innan Klockarbergsvägen. För att den nya järnvägen ska få plats och för att göra passage över/under järnvägen tryggare, kommer ett antal vägar behöva byggas om eller få nya dragningar.

– Vi har haft flera öppna möten i Skellefteå och löpande kunna visa våra planer för Norrbotniabanan. I det förslag vi nu kommer ut på samråd med kan man så klart se hur järnvägens dragning genom Skellefteå blir men även hur befintlig infrastruktur anpassas till den nya järnvägen. Nu liksom tidigare är det viktigt att vi får in synpunkter på vårt förslag så att vi kan fortsätta planera för Norrbotniabanan, säger Maria Erlandsson.