Trafikverket stänger järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg

Trafikverket utför olika arbeten i och vid spårområdet. Foto: Trafikverket

Trafikverket stänger av järnvägssträckan mellan Sundbyberg och Jakobsberg för att arbeta vid spårområdet. Det gör man för att det ska vara säkert och tryggt för de som arbetar och för de som reser när vi rustar upp och bygger ut järnvägen.

Under avstängningen utför Trafikverket olika arbeten i och vid spårområdet på sträckan. Till exempel genomför man miljögeotekniska undersökningar. Trafikverket justerar också spår, spontar och river bullerplank.