Sveriges modernaste tågdepå invigs

Tågdepån i Hässleholm är en supermodern anläggning för service av Öresundstågen. Foto: Skånetrafiken

I slutet av maj skulle den nybyggda tågdepån i Hässleholm formellt invigas. Depån är en supermodern anläggning för service, reparation, städning och tvätt av Öresundstågen. Mot bakgrund av dagens restriktioner genomförs invigningen dock digitalt och med förinspelat material.

Depån omfattar 22 hektar mark. Fyra byggnader med en sammanlagd storlek på 26 000 kvadratmeter och 9 kilometer spår går till och från depån och 41 växlar på depåområdet.
1,5 miljarder i produktionskostnad.

Depån ska serva samtliga 111 Öresundståg - med infasning under några år från dagens verkstad utanför Köpenhamn. Depån har 36 uppställningsplatser, varav 12 kan användas till Pågatågen.