Fyrspår mellan Malmö och Lund redan 2023

Utbyggnaden av stambanan mellan Malmö och Lund blir färdig tidigare än planerat. Foto: Trafikverket

Trafikverkets arbete med att bygga ut Södra stambanan mellan Malmö och Lund från två till fyra spår kommer bli klart tidigare än planerat. Det innebär att man kommer kunna dra nytta av kapacitetshöjningen på sträckan drygt ett halvår tidigare än beräknat.

Sedan starten 2017 har planen varit att de nya spåren ska stå klara att trafikeras 2024. Men under planeringen av den sista delen av byggprojektet, sträckan mellan Flackarp och Ringvägen i Lund, hittades en möjlighet att förkorta byggtiden. Tidsvinsten skapas i förberedelsearbetet av inkopplingen av signalställverket för tågen mellan Arlöv och Lund. Det vill säga den avancerade datoranläggning som styr tågen genom spårsystemet. Nu kommer spåren som ska öka kapaciteten och göra järnvägstrafiken mindre känslig för störningar öppna för trafik redan 2023.

– Det är glädjande att vi kommer kunna dra nytta av kapacitetshöjningen på sträckan drygt ett halvår tidigare än beräknat. En annan vinst är att vi påverkar boende och verksamma utmed järnvägen mindre eftersom vi blir klara tidigare säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Fyrspåret mellan Malmö och Lund består egentligen av två etapper, dels delen mellan Arlöv och Flackarp, och dels spåren mellan Flackarp och Ringvägen i Lund. I slutet av mars fick Trafikverket byggstartsbeslut för delen Flackarp-Lund och kunde därmed bygga båda etapperna inom Fyrspårsprojektet.

– Normalt skulle också ställverken för spåren projekteras i två etapper. Men eftersom vi nu kan genomföra bygget av båda fyrspårsetapperna som ett projekt, är det naturligt att också projektera ställverket för hela sträckan. Och det innebär att sista delen, Flackarp-Lund, kan tas i bruk redan i december 2023 istället för sommaren 2024. Och vi sparar både tid och pengar, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Lösningen som förkortar byggtiden går ut på att ställverket, styrsystemet för alla signaler, spår och växlar, tas i bruk innan allt är färdigbyggt, till exempel de östra spåren mellan Flackarp och Lund, som byggs sist. Dessa ”spökspår” kommer att finnas virtuellt, i ställverket, men inte i verkligheten. I ställverket är de avaktiverade och aktiveras först när de är helt färdigbyggda. De kan då trafikeras direkt utan ytterligare en tidskrävande projektering och inkoppling.