Tyska Kartellmyndigheten godkänner CRRCs förvärv av Vossloh Locomotive

Vossloh meddelade att det primära syftet med transaktionen var att hålla kvar teknisk expertis för utveckling av nya produkter med innovativa dragkoncept genom en partnerskapstruktur. Foto: Vossloh

Tysklands federala Kartellmyndighet har godkänt kinesiska CRRC Zhuzhou Locomotives förvärv av Vosslohs lokomotivföretag.

Myndigheten anser att det inte finns någon anledning att förhindra fusionen. Vossloh Locomotives är marknadsledande i Europa när det gäller produktion av dieseldrivna växellokomotiv. Vossloh meddelade i augusti 2019 att man hade nått en överenskommelse om försäljning av företagets dotterbolag Vossloh Locomotive till det kinesiska företaget.

- När det gäller fusionen mellan CRRC och Vossloh Locomotives granskade vi noggrant alla specialfunktioner som är förknippade med ett kinesiska statligt ägda företags övertagande av ett europeiskt företag, säger presidenten för Tysklands Kartellmyndighet, Andreas Mundt.      

- Vid utvärderingen av fusionen inkluderades möjligheterna till statliga subventioner, tillgången på tekniska och finansiella resurser och andra strategiska fördelar inklusive företagsinvesteringar i ljuset av en konkurrensprognos. Vi tittade också på risken för lågpris- och dumpningsstrategier och kostnadsfördelarna med CRRC:s statligt sponsrade engagemang på många andra marknader.

Enligt Andreas Mundt ”spelar CRRC en viktig roll i kinesiska industristrategier. Dessutom kan CRRC dra nytta av kunskapen från den etablerade tillverkaren Vossloh i den komplexa godkännandeprocessen.”

Det var allmänt förväntat att den tyska regeringen skulle blockera fusionen. Lokala medierapporter tyder på att regeringen ursprungligen planerade att göra veto mot köpet med hjälp av lagar som reglerar utrikeshandeln och investeringar.

Tyska Kartellmyndigheten säger att granskningen av den föreslagna sammanslagningen visade en rad särdrag, inklusive hur de kinesiska statliga företagens deltagande i koncentrationskontrollen skulle bedömas.

Kartellmyndigheten tog också hänsyn till CRRC:s "omfattande tekniska resurser." En undersökning gjord bland europeiska konkurrenter visar dock att de på sin sida räknar med att övertagandet kommer att leda till snedvridning av konkurrensen i framtiden.