Arbetena vid knutpunkten Olskroken fortskrider

Gjutningen av Norra Ånäsbron – en milstolpe för Olskroks-projektet. Foto: Trafikverket

Ett av Olskroken planskildhetsmål för 2020 passerades i helgen. Efter drygt ett års arbete, som startade med att bygga en form, genomfördes en lyckad gjutning av Norra Ånäsbron i helgen. Arbetet är en del av ombyggnaden och effektiviseringen av knutpunkten Olskroken. I en väldigt komplex tågmiljö byggs fler tågplan in, så att tågen kan passera i olika plan. Det kommer att gynna tågtrafiken både nationellt, regionalt och lokalt.

På Norra Ånäsbron anläggs ett spår för Västra stambanan och ett för godstrafik. Ett fint lagarbete ligger bakom framgången. Arbetet startade för drygt ett år sedan med bygget av en formställning. Det fortgick sen under höst och vinter med form och armering tills det var dags för gjutning. Helt färdig blir bron under 2021.

Vid gjutningen gick det åt cirka 750 kubik ECO-betong. Det är en betong med mindre klimatpåverkan än vanlig betong, eftersom en del av cementen ersatts med slagg som är en restprodukt från ståltillverkning. På så sätt minskas CO2-utsläppen radikalt.

För att ge en bild av hur mycket betong 750 kubik är kan man säga att det motsvarar drygt 108 lastbilstransporter. Två betongpumpar behövdes för att få fram betongen.