Uppdraget om långsiktig plan för underhåll av järnväg får förlängning

Regeringen förlänger Trafikverkets uppdrag. Arkivbild

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till Trafikverket att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnväg. Uppdraget förlängs till den 8 juli 2020, efter begäran från Trafikverket.

Trafikverket fick den 14 november 2019 uppdraget att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnväg, för att få till ett ännu bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll. Efter begäran från Trafikverket beslutar nu regeringen att förlänga uppdraget till den 8 juli 2020.