Underhållsarbeten påverkar tågtrafiken i påsk

Tåg- och spårvagnstrafiken påverkas av underhållsarbeten i påsk. Foto: Birgitta Lagerlöf Medialaget

Under påskhelgen utför Trafikverket underhållsarbeten för att rusta upp järnvägen. Därför kör Västtågen något annorlunda på vissa sträckor under helgen. Även spårvagnstrafiken påverkas av underhållsarbeten.

Under påsken genomför Trafikverket ett banarbete vid Olskroken som påverkar flera tågsträckor i etapper. För Västtrafiks resenärer innebär det att restiderna kan bli något längre än vanligt, att resan kan innebära ett extra byte eller att man hänvisas till annan trafik alternativt ersättningstrafik.

Följande sträckor påverkas: Västtågen Vänersborg-Göteborg, Älvängen-Göteborg, Västtågen Töreboda/Skövde-Göteborg, Nässjö-Göteborg, Mariestad-Göteborg, Västtågen Strömstad-Göteborg samt Västtågen Varberg/Borås-Uddevalla.