Järnvägen bäst för godstransporter i Europa

Järnvägen ett säkrare transportalternativ under coronakrisen. Foto: Trafikverket

Coronakrisen påverkar möjligheterna att frakta gods, främst med flyg och på väg. Kapaciteten för järnvägstransporter är däremot större än normalt, och den drabbas inte av förseningar på samma sätt som vägtransporter. Många flyg är inställda och vägtransporterna drabbas ofta av långa köer vid gränserna bland annat på grund av hälsokontroller, med förseningar som följd.

– Järnvägen har inte samma problem och där finns det möjlighet till högre kapacitet än normalt när persontrafiken har minskat. Det finns bra möjligheter att flytta gods till järnvägen nu eller använda sig av kombinerade transportslag, säger Johnny Tilgrim, Communication and Administration Officer på ScanMed RFC.

Gods i Europa till och från Sverige går i godskorridoren ScanMed RFC, som sträcker sig via Norge, Danmark, Tyskland och Österrike till Italien. Hemsidan för godskorridoren ScanMed RFC är uppdaterad med aktuell information från officiella källor om vad som gäller i olika länder under coronakrisen.