Omfattande arbeten på järnvägen under påskveckan

Under påskveckan utförs en många arbeten på järnvägen. Foto: Trafikverket

Under påsken sker planerade avstängningar av järnvägsspåren i och kring Göteborg och Stockholm. Då görs många arbeten för att förbättra järnvägssystemet. Helgens arbeten har planerats noga och tågbolagens tidtabeller är anpassade. I vissa fall blir det längre restid och/eller ersättningstrafik.

– Vi gör allt vi kan för att du som behöver resa ska kunna göra det så smidigt som möjligt, även när vi måste vara ute i spåranläggningen och jobba. Vi har ett mycket bra samarbete med tågbolagen, säger Madelene Frödell, avdelningschef på verksamhetsområde Trafik i väst inom Trafikverket.

Getingmidjan, dvs järnvägssträckan mellan Stockholm C och Stockholms södra  stängs av. Avstängningen påverkar fjärr- och regionaltågresenärer som åker via Stockholm och innebär förlängd restid. Avstängningen påverkar trafiken söderut på Västra stambanan. Det gör även arbeten som utförs i järnvägsknuten Hallsberg samma period.

Under påsk gör vi stora arbeten i Olskroken, då Trafikverket bygger om till planskilda järnvägsspår, vilket betyder att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer. Det är nödvändigt för att öka kapaciteten, framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg via de anslutande banorna.

– Arbetena vi gör i Olskroken är en av alla förbättringar som sker för trafiken in och ut från Göteborg C nu och återkommande under flera års tid.

Under påskveckan körs färre godståg på järnvägen. Därför kommer arbeten att utföras på den för gods så viktiga Hamnbanan i Göteborg. För att klara det ökade behovet av godstransporter på järnväg byggs delar av banan ut till dubbelspår. Där pågår arbeten dygnet runt under påsk.