Skånetrafikens resande minskar

Skånetrafiken ser över hur trafikutbudet kan anpassas. Foto: Skånetrafiken

Skånetrafikens tågtrafik har påverkats av restriktioner och förändrade resmönster med anledning av covid-19. Resandet varierar mellan trafikslag och sträcka, men generellt har antalet resor i stort sett halverats på drygt två veckor. Antalet tågresor över Öresundsbron har minskat med upp emot 60-70 procent sedan den danska regeringen begränsade trafiken till ett tåg i timmen. På andra sträckor i Skåne har antalet tågresor minskat med mellan 30 och 40 procent.

Utöver ett minskat resande har sjukskrivningarna bland förare, ombord-personal och kontrollanter ökat kraftigt under de senaste veckorna. I takt med ett minskat resande har även Skånetrafikens biljettförsäljning minskat. De senaste dagarna har Skånetrafikens försäljning legat omkring 60 procent under förra årets försäljning. Vilket innebär att Skånetrafiken ligger drygt 100 miljoner kronor under budget för årets första tre månader.

– Trots minskningen har vi omkring 225 000 resor varje dag med våra bussar och tåg. Alla som reser ska veta att Skånetrafikens tåg och bussar fortsätter att rulla – inte minst nu när många behöver oss som mest, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.