Nu startar ombyggnaden av Hässleholms centralstation

Det blir byggstök på Hässleholms centralstation en tid framöver. Foto: Trafikverket

Nu ska Trafikverket tillgänglighetsanpassa plattformarna på Hässleholms centralstation samtidigt kommer nya trapphus från gångbron söderut att byggas. Idag är två plattformar på Hässleholms tågcentral för höga och måste sänkas för att vara tillgängliga för alla.

Plattformarna är mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spåren 4/5 och 6. Genom att sänka plattformarna ökar man tillgängligheten och säkerheten för alla som ska av och på tågen. Samtidigt som arbetet med plattformssänkningarna utförs ska plattformarna förses med kompletterande plattformstak, samt anpassning av trafikinformation och skyltning.

De befintliga trapphusen på södra sidan om gångbron kommer att rivas och ersättas av nya raka trappor från nuvarande gångbro ner mot mellanplattformarna söderut, mellan spår 1 och 2/3 samt mellan spår 4/5 och 6. Samma åtgärd sker på plattform spår 7/8. Arbetet på plattformarna startar omgående och kommer att pågå i stort sett året ut.