Byter 8 000 meter räls mellan Hallsberg och Gnesta

Under fem nätter har Trafikverket bytt 8 000 meter räls på 45 platser. Foto: Trafikverket

Det omfattande rälsbytet mellan Hallsberg och Gnesta är klart. Under fem nätter har Trafikverket bytt 8 000 meter räls på 45 platser.

– Varje natt har mellan 50-60 personer varit igång och en utmaning för vår entreprenör har varit att samordna all personal samt säkerställa att allt material kommit till rätt plats, berättar Henrik Dahlquist och Karoline Rundblad, projektledare respektive delprojektledare på Underhåll Öst/Stockholm.

Rälsbytet har varit som att lägga ett stort pussel, och dessutom på Västra Stambanan som är ett av Sveriges högst trafikerade stråk för såväl persontrafik som godstrafik. Eftersom arbetet gått bra och blev klart i tid har man kunnat bibehålla full hastighet på sträckan.