Båramo ansluter sig till den europeiska godskorridoren ScanMed

Båramo kombiterminal blir del av europeisk godskorridor. Foto: Trafikverket

Som första terminal i Sverige ansluter sig Båramo i Skillingaryd sig till den europeiska godskorridoren ScanMed. Det medför en betydligt enklare process för transportköpare och speditörer som vill köra gods på järnväg in och ut från Sverige. Godskorridoren ScanMed sträcker sig mellan norra och södra Europa, från Oslo/Stockholm till Palermo. När småländska Båramo på Södra stambanan i december 2020 blir en del av korridoren kan tågoperatörer söka förplanerade och kvalitetssäkrade tåglägen över landsgränserna.

– Efter Båramos inträde i ScanMed räcker det med att ansöka om kapacitet på ett ställe. Detta är möjligt tack vare ScanMeds samarbete med alla infrastrukturförvaltare i Europa, förklarar Linda Thulin, styrelseordförande i ScanMed.

I nuläget måste kunderna först ansöka om kapacitet hos Trafikverket, sedan hos varje spårägare och terminal i Europa, vilket kan avskräcka många från att flytta över gods från väg till järnväg.

– Förutom att man snart kan köpa kapaciteten i sin helhet hos oss jobbar vi också med kvalitet, störningsplaner med mera – allt för att förenkla för kunden. Båramos erbjudande innebär även att man får transporten in och ut från terminalen inkluderad, fortsätter Linda.

I ScanMed är kunden också garanterad tågläge redan innan tågplanerna läggs. Det innebär oftast bättre gångtider, det tar kortare tid köra en längre sträcka, tack vare kortare ledtider och mindre ”slack”. Kort sagt innebär medverkan i ScanMed en gräddfil till bättre transporter inom EU.

Båramo blir del av en exklusiv skara kombiterminaler i Godskorridoren, i sällskap med bland annat italienska Lugo, Giovanazzo och Verona. Att just Båramo platsade i det internationella sammanhanget beror på att man jobbat aktivt med att knyta till sig kapacitet och godsvolymer. Terminalen har också uppmärksammats för sin godspendel till Göteborgs hamn, som har exceptionellt god punktlighet.