Nöjdheten rekordhög bland SL:s resenärer

I januari 2020 var resenärsnöjdheten i tunnelbanan 85 procent. Foto: SL

Varje månad tar SL tempen på hur resenärerna upplever kollektivtrafiksresorna. I januari var nöjdheten rekordhög och en summering av 2019 visar stabila siffror med högst ökning bland pendeltågsresenärer.

Det är också stabila siffror som SL blickar tillbaka på när man summerar 2019. Resenärsnöjdheten totalt sett ligger kvar på samma siffra som 2018, 80 procent. Fortsatt är det pendelbåtarna som har kollektivtrafikens allra nöjdaste resenärer, men det är pendeltågen som står för den högsta ökningen.

Att andelen nöjda pendeltågsresenärer gick upp 10 procentenheter till 73 procent innebär en återgång till de högre nivåer man hade innan 2018. Till exempel gick nöjdheten med tidhållningen upp 13 procentenheter – det vill säga upplevelsen av att tågen kommer i tid – mellan 2018 och 2019. Tidhållningen är den faktor som starkast påverkar resenärernas helhetsomdöme.

– Tidhållningen är fortsatt är ett förbättringsområde, men det är mycket glädjande att se att siffrorna pekar uppåt igen. Vi samverkar sedan 2018 med Trafikverket och MTR för att få fler tåg att komma i tid och vi såg redan under 2019 att det gav resultat i form av att pendeltågen höll en rekordhög nivå med nära 94 av 100 tåg i tid, säger Region Stockholms trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

Samtidigt har nöjdhet­en bland tunnelbaneresenärer gått ned några procentenheter efter en lång tid av stadig utveckling, men ligger fortfarande högt på 82 procent. Nedgången beror till viss del på den trängsel som sommarens arbeten innebar.

– Under sommarens renovering av Söderströmsbron, ett av de största arbetena någonsin i SL:s anläggning, planerade vi arbetet så att man skulle kunna resa antingen med Röda eller Gröna linjen mellan T-Centralen och Slussen. Därmed kunde vi erbjuda att man fortsatte sin resa, om än med ökad trängsel och fler byten, i stället för att stänga av helt. Nöjdheten sjönk under denna period men samtidigt är det helt nödvändigt att vi gör de här arbetena för en fungerande anläggning i framtiden.