Järnvägssträcka utanför Arvidsjaur blir ny testbana

Sträckan Jörn–Norlunda upplåts till testbana. Foto: Arkivbild/Johannes Plenio

Trafikverkets styrelse har fattat beslut om att sträckan Jörn–Norlunda i Västerbotten ska upplåtas till Skanska som vill använda banan för tågtester. Trafik har inte bedrivits på den sju mil långa sträckan sedan 1990. Den aktuella sträckan kan bli en viktig anläggning för att testa järnvägsfordon, utan att behöva ta tid i anspråk från reguljär trafik. Skanska avser bedriva tågtestverksamhet samt test av järnvägskomponenter på banan.

Trafikverkets generaldirektör har nu uppdraget att fullfölja avtalsprocessen, det vill säga ta fram ett avtal som reglerar upplåtelsen i detalj. Tidplanen är ännu inte klar, men kommer att fastställas i avtalet.

Avtalet ska även ta upp:

  • att banan vid extraordinära händelser ska kunna öppnas för annan trafik
  • att dialog sker med berörda samebyar
  • att Skanska kommer igång med åtgärder inom överenskommen tid
  • att avtalet kan sägas upp om behov uppkommer inom avtalstid.