Trafikverket får ledande roll i internationell störningshantering på järnväg

Trafikverket agerar som back-up om en internationell avvikelse inträffar. Arkivbild

Tyvärr inträffar det avvikelser på järnvägen. Majoriteten hanteras regionalt, och om avvikelsen drabbar tågtrafik till annan infrastrukturförvaltare löses utmaningen mellan dessa två parter. Men från tid till annan inträffar avvikelser som är så stora att de påverkar trafiken hos flera infrastrukturförvaltare, i flera länder, flera järnvägsföretag och som samtidigt sträcker sig över så lång tid att påverkan blir stor för flera aktörer.

För att hantera liknande avvikelser har Rail Net Europe, RNE, tagit fram en internationell handbok som beskriver hur man som inblandad aktör på bästa sätt ska kunna hantera den inträffade avvikelsen och dess konsekvenser. Det är alltid den ansvariga infrastrukturförvaltaren som klassificerar avvikelsen som en ”International disruption” och med hjälp av handboken har denne möjlighet att snabbt få stöd i hur man på bästa sätt ska hantera följderna.

De 11 godskorridorerna i Europa finns som ett stöd i hanteringen av internationella avvikelser. De blir aktiverade av den ansvariga infrastrukturförvaltaren inom 12 timmar efter att internationell avvikelse har blivit klassificerad. Godskorridorerna hjälper till med samordning, information till samtliga berörda parter och övrigt stöd så att konsekvenserna av avvikelsen ska bli så lindriga som möjligt.

Trafikverket agerar, genom den Nationella Operativa Ledningen, som back-up om en internationell avvikelse inträffar utanför kontorstid. Arbetet med att förbättra rutiner, stärka back-up funktionen som Trafikverket står för och säkra kommunikationsvägar kommer att fortsätta. Närmast kommer ett arbetsmöte att äga rum i slutet av februari i Stockholm.