SL:s pendeltåg rekordpunktliga

Punktligheten för SL:s pendeltåg landade i fjol, 2019, på 93,6 procent. Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL. Foto: M

SL:s pendeltåg slår rekord i punktlighet. Under 2019 var 93,6 procent av pendeltågen punktliga och inom tre minuter från avsatt tid. Räknar man med Trafikverkets mer generösa femminutersgräns slår SL det nationella målet och når 95,9% procent i punktliga tåg, enligt Trafikverkets preliminära siffror.

– SL är bland de bästa i klassen när det kommer till punktliga tåg. Det innebär att fler av våra resenärer kommer fram till jobb, utbildning och fritidssysslor jämfört med stora delar av övriga Sverige. Samtidigt finns inga skäl att slå sig till ro. Punktligheten måste upp ytterligare. Därför fortsätter vi arbetet för ännu fler tåg i tid, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

När SL och exempelvis länder som Schweiz räknar förseningsminuter i tågtrafiken utifrån en gräns om tre minuter räknar staten och Trafikverket istället på fem minuter. Det innebär att ett tåg som i Schweiz räknas som sent räknas som punktligt i Sverige. På grund av att staten redovisar punktlighet på ett mer generöst sätt än SL så uppnår de en högre punktlighet än vad de skulle gjort med en snävare tidsspann.

– Att regeringen valt att lägga ribban för tågtrafiken tydligt lägre än man gör i exempelvis Schweiz innebär att statistiken ser vackrare ut än den vardag som pendlarna möter. Det här måste förändras. Jag vill därför uppmana regeringen att höja och inte sänka kraven på järnvägen och dess punktlighet. Ett första tydligt steg på den vägen vore också enkelt: Börja mät punktlighet som SL och Schweiz, avslutar Kristoffer Tamsons.