Tågplan 2020 stor utmaning för tågplanerarna

Kommande banarbeten som skapar utmaningar för tågplanerarna. Foto: Trafikverket

Den 15 december börjar tågplan 2020 gälla. Kommande tågplan har varit den största utmaningen hittills för våra tågplanekonstruktörer.

— Det är mycket som ska in i planen i år och vi kan konstatera att det i planeringsskedet är fullt på spåren och kapaciteten nyttjad till maxgräns, säger Mats Berlin, avdelningschef på Trafikplanering, som leder det nationella arbetet med tågplanen.

Tågplanen 2020 innehåller 22 planerade större banarbeten.  Det totala antalet banarbeten som finns med i  tågplanen  är 1876 mot 1645 i förra planen och det har varit fler ansökningar för konstruktörerna att hantera än någonsin. 11 679 jämfört med 9610 i Tågplan 2019. Tidigare år har banarbetena främst varit i södra och västra delarna av Sverige. Kommande år är det banarbeten i  flera delar av landet.

— Antalet fastställelser är också fler än någonsin med sina 15 500  i förhållande till 12 000 i nuvarande tågplan.

Ökningen av antalet fastställelser beror främst på alla banarbeten, berättar Mats. Ett fastställt tågläge  är ett tåg som konstrueras i en unik variant. På grund av banarbetena får tåg som går mellan två orter ibland köra alternativa vägar och varje sådan variant blir ett fastställt tågläge.

— Vi planlägger något fler tågkilometer men tågens varianter är många fler, säger Mats. Vi har många kommande banarbeten som skapar utmaningar på  exempelvis Västkustbanan. Banarbeten tar också kapacitet i anspråk på spåren. Vi ska fortfarande hålla 95 procents punktlighet och det gör att vi ibland måste öka gångtiderna och reducera trafiken under vissa perioder.

Tre nya kunder finns med i kommande tågplan. Nortömmer, som är en norsk godskund som transporterar timmer samt den nya persontrafikaktören Flixtrain, som ska börja köra på sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö samt Stockholms Hamnar som kör från Norviks hamn till Insjö hamn på Dalabanan.  

— Nu fortsätter vårt arbete med att fortlöpande anpassa tågplanen för de fastställda banarbetena. De stora resandehelgerna kommer vi att hantera separat. Vi vet var det kan uppstå kapacitetsbrist men vi är måna om att resande inte ska bli lidande. Därför jobbar vi redan nu med att planera trafiken inför påsk,  kristihimmelfärd- och pingsthelgerna samt midsommar.