Förstärkt samverkan för hela järnvägsbranschen inför snösäsongen

Vinterresurser på järnväg redo för snö. Foto: Yngve Handspik

 

 

Vinterberedskapsplanen görs varje år med målet att vara på tå när vintern slår till. En förstärkning för året är fler resurser till den samordningsresurs som finns tillgänglig dygnet runt under femton veckor. Vinterberedskapsplanen trädde i kraft vecka 46 och gäller till och med vecka 11. Planen visar vilka risker som finns under årstiden och hur vi planerar för att hantera dem. Stora snömängder är vinterns största risk. Entreprenörerna är beredda när beredskapsplanen träder i kraft.

Trafikverket kommer även i år att ha en samordningsresurs vid större snöoväder, Trafikverket testade det förra året och fortsätter i vinter. Det är även en utökad bemanning mot förra året med fler personer i bemanningslistan. Rollen har utvecklats och har bättre förutsättningar denna vinter. Funktionen är bemannad dygnet runt under perioden vecka 51 till 13 och tas ett helhetsgrepp över nationella underhållsresurser, både maskinella och personella.

Förstärkt samverkan för hela järnvägsbranschen är också en viktig pusselbit för att kunna säkra vår gemensamma förmåga att leverera en hög punktlighet under hela året. Dialog och kommunikation i alla led är avgörande för att kunna minska störningar på grund av vädersituationer och att vi övar tillsammans. Flera samövningar är planerade i vinter. Utvärdering sker efter varje årstid för att hantera förbättringsförslag inför nästa period.