Infranord tar basunderhåll på järnvägssträckan Stockholm Syd

Kontraktet gäller från den första oktober 2021. Foto: Infranord

Infranord har tilldelats uppdraget basunderhåll Stockholm Syd, järnvägssträckan mellan Älvsjö, Gnesta och Nynäshamn. Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper på fem år med ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 443 miljoner kronor.

– Jag är stolt över att Infranord som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige stärker positionen i Stockholm, en av Sveriges starkast växande marknader säger Henrik Löfgren, VD Infranord.

Startdatum för kontraktet är den första oktober 2021. Inför uppstarten avser Infranord att rekrytera ytterligare medarbetare.

– Förutom att Infranords verksamhet i Stockholm utökas innebär affären också att befintlig personal får utveckla sin kompetens och att vi även får möjlighet att rekrytera ny personal säger Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord.