Tomas Eneroth besöker underhållsprojekt vid Stockholm Central

Baningenjör Magnus Karlsson fanns bland de som tog emot ministern. Foto: Linda Corsvall

Den 16 november avgick det miljonte tåget för året, vilket innebär nytt rekord för järnvägen. Ombord fanns infrastrukturminister Tomas Eneroth, som tidigare i veckan även besökte ett underhållsprojekt vid Stockholm Central. Aldrig tidigare har så många tåg trafikerat svensk järnväg, och trafikvolymen på svensk järnväg fortsätter att öka. Tåget är populärare än någonsin och intresset ökar stort. På 25 år har persontrafiken på järnväg fördubblats.

– Det är en fantastisk siffra, en milstolpe, och vi är mycket stolta över att vi i järnvägsbranschen skapar förutsättningar så att alla som vill resa med tåg ska kunna göra det, säger Ann-Sofi Granberg, biträdande chef för verksamhetsområde Trafik.

– Vi arbetar målmedvetet med att använda järnvägen så effektivt som möjligt. Inte minst är vårt intensiva och engagerade samarbete i branschen, och nyttjandet av digitaliseringens möjligheter viktiga steg för att ytterligare kunna öka trafikvolymerna, säger Ann-Sofi Granberg.

Tidigare i veckan besökte också ministern ett av Trafikverkets underhållsprojekt på Stockholm Central, med anledning av ett kommande regeringsuppdrag om ökad samverkan i planeringen av underhåll, för ett ännu bättre planerat och mer effektivt järnvägsunderhåll.

Thomas Eneroth togs emot av Stefan Lindgren, chef underhåll distrikt Stockholm-Öst, Magnus Karlsson, baningenjör på samma distrikt och Lars Schyllander, tf vd på Strukton Rail.