MTR startar svarvverksamhet i Tillberga

MTR Techs svarvverksamhet ska användas för Mälartågs fordon men också för svarvtjänster till andra kunder. Foto: MTR

Underhållsbolaget MTR Tech startar nu svarvverksamhet i Tillberga. Svarvanläggningen består av en hjulsvarv, ett växlingslok samt en avisningsanläggning.

Svarven ska användas för Mälartågs fordon men också för att erbjuda svarvtjänster till andra kunder. MTR Tech är Sveriges största underhållsbolag sett till antalet fordon som underhålls. Bolaget är mest känt för att ha totalansvaret för fordonsunderhållet av Stockholms tunnelbana och pendeltåg samt Mälartåg men gör även fordonsarbeten och komponentunderhåll för andra tågtyper och operatörer.

– Det är mycket glädjande att vi nu har säkrat svarvkapacitet i egen regi för MTRs Mälartågsfordon samtidigt som anläggningen i Tillberga ger oss förutsättningar att erbjuda en efterfrågad tjänst för järnvägsföretagen i Mellansverige, säger Anders Gustafsson, vd MTR Tech.

Svarven organiseras under Gredbydepån där ytterligare rekrytering nu pågår.

– Det känns väldigt spännande att få vara med och etablera ett nytt verksamhetsområde, säger Lynn Edberg, kontraktsansvarig för Mälartågsunderhållet och tillägger: