Ny plan för Norrbotniabanans dragning genom centrala Skellefteå

Trafikverket Informerar om Norrbotniabanans dragning genom centrala Skellefteå. Fot: Trafikverket

Trafikverket har tagit fram ett förslag till järnvägslinje för Norrbotniabanans del genom centrala Skellefteå. Trafikverket bjuder in fastighetsägare och allmänhet till ett informationsmöte där man presenterar sitt förslag och berättar om det aktuella läget inom projektet.

En presentation visar principer för det pågående planarbetet rörande järnvägens linjedragning österut från Klockarbergsvägen genom Skellefteå och passagen över Skellefte älv, passagelösningar för aktuella vägavsnitt, påverkan på väg 372 samt spårutformning och plattformslägen för Skellefteå C.