Testning avslutad på spanska linjen Vandellós - Tarragona

Adifs mättåg testar elektrisk spårutrustning mellan l'Hospitalet och Barcelona. Foto: Wikipedia, kredit: MZC en Tranvia

Spanska infrastrukturföretaget ADIF High Speed ​​(Adif AV) har slutfört en testserie, som totalt omfattade 15 000 kilometer, längs en 64,1 lång bansträcka mellan städerna Vandellós och Tarragona.

Avsnittet är en del av TEN-T:s medelhavskorridor i nordöstra Spanien. Testerna möjliggör linjens öppnande i slutet av året.

Adif AV genomförde nyligen 386 testfärder mellan stationen L'Hospitalet de l'Infant och höghastighetsstationen Camp de Tarragona.

Företaget säger att de första resultaten från testerna, som utfördes med en EMU av typ S-121. Resultaten med tåget, som var utrustad för drift med 3 kV likström och 25 kV elektrifiering, var enligt projektledningen ytterst positiva.

De senaste testerna inkluderade även drift med Adifs testtåg och ett konventionellt tåg för att testa banans pålitlighet och stabilitet samt dess elektrifiering, signalering och ERTMS nivå 1.

Den sista testfasen innan linjen tas i drift kommer att inrymma utbildning av den nationella operatören Renfes personal på rutten. Denna fas börjar när den slutliga rapporten om infrastrukturprovningen har slutförts. Adif säger att certifieringen kan börja i slutet av året om det inte finns några oförutsedda omständigheter.

Bansträckan, som har kostat nästan 700 miljoner euro, är användbar för både höghastighets- och blandad trafik, kommer att förbinda Medelhavskorridoren från Vandellós med Madrid - Barcelona - franska gränsens höghastighetslinje och med Tarragona - Reus, vilket minskar restiden mellan Barcelona och Valencia cirka 30 minuter.

Den nya linjen kommer också att avveckla den nuvarande enspåriga rutten genom kustområdet i södra Tarragona och förbättra säkerheten för städerna längs rutten. Avsnittet innefattar även 1,9 kilometer långa Rojales-tunneln och totalt 9,1 kilometer viadukter, inklusive den 3485 meter långa Francolí-viadukten och den 746 meter långa Cambrils-viadukten.

I början samfinansierades projektet av transeuropeiska transportnätet (TEN-T) med 21,3 miljoner euro under perioden 2007–2013. Connecting Europe Facility (CEF) satsade 40,3 miljoner euro för att samfinansiera spår, elektrifiering och anläggningar under perioden 2014-2020.