Planer på att bygga 14,6 kilometer spårväg i spanska Tarragona

Ett årligt antal passagerare på den föreslagna spårvägen uppskattas till nio miljoner resande. Arkivbild

Kataloniens regionala järnvägsoperatör FGC har tilldelat Ayesa Ingeniería y Arquitectura ett 15-månaderskontrakt värt 1,6 miljoner euro för att ta fram specifikationer för den föreslagna spårvägslinjen Tramvia del Camp de Tarragona i distriket Tarragona.

Projektet handlar om att bygga 14,6 kilometer spårväg med spårvidden 1 435 millimeter i Cambrils, Salou och Vila-seca,  Den totala kostnaden uppskattas till 150 miljoner euro, inklusive trafikledning, depå och spårvagnar.

En andra fas skulle omfatta länkar från Tarragona till Reus och Vila-seca. Målet är att öka kollektivtrafikens andel av kollektivtrafiken i Tarragona-distriktet från 18 procent till 25 procent genom att erbjuda snabba, interurbana förbindelser mellan bostads- och arbetsområden.  Man uppskattar ett årligt antal passagerare på den föreslagna spårvägen till nio miljoner resande.