ADIF lämnar anbud på höghastighetslinje mellan Lorca och Pulpí

Asif konverterar gamla järnvägsstrukturer till höghastigetsbanor. Foto: Adif

Efter godkännande av spanska infrastrukturdepartementet ska ADIF Alta Velocidad lämna anbud på att bygga en 31 kilometer lång höghastighetslinje mellan Lorca och Pulpí, en av de sista sträckorna i höghastighetskorridoren mellan Almería och Murcia.

Den budgeterade kostnaden är 197,5 miljoner euro. Detta komplexa projekt omfattar inte bara omläggning av gamla järnvägslinjer till 1 435 millimeterspår, utan också ombyggnad av befintliga gamla järnvägar i regionen.

Under en treårig period planerar ADIF aat bygga om den enkelspåriga befintliga linjen som förbinder Murcia och Águilas med en dubbelspårig järnväg, med ny spårvidd som redan delvis har byggts bredvid den nuvarande enkellinjen. Dessutom planeras tunnlar genom städerna Lorca och Totana – den befintliga järnvägen passerar till sydöst om tätorterna.

ADIFs slutliga mål är att konvertera hela rutten från Murcia till Águilas till 1 435 millimeters spår och avskaffa linjen med den gamla spårvidden sydväst om Murcia.

Den dubbelspåriga höghastighetsrutten mellan Lorca och Pulpí ska byggas för 300 kilometer i timmen och ska mestadels följa iden gamla järnvägssträckningen. De befintliga stationerna vid Puerto Lumbreras och Pulpí ska moderniseras och en ny stationsbyggnad byggas vid Almendricos.