Spaniens järnvägsnät för höghastighetståg fyller 30 år

Spaniens höghastighetslinjer firar 30 år. Foto: Adif

Nyligen firade Spanien 30-årsjubileet för sitt järnvägsnät för höghastighetståg. Under de senaste tre decennierna har det nätverket som opereras av infrastrukturföretaget Adif bevittnat en åttafaldig expansion och kommer att nå en total längd på 4 000 kilometer i år.

Spaniens första höghastighetslinje mellan Madrid och Sevilla invigdes 1992. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet var byggnationen den största ingenjörsinsatsen i Spanien. Sedan dess har cirka 57,2 miljarder euro investerats i höghastighetsnätet som för närvarande har en längd på över 3 700 kilometer.

Aktuellt är för närvarande den nya sträckan höghastighetsjärnvägslinjen mellan Chamartín-Clara Campoamor station i Madrid och järnvägsgaffeln i Torrejón de Velasco kommun. Den dubbelspåriga linjen har en längd på närmare 36 kilometer och inkluderar den 7,3 kilometer långa tunneln mellan Chamartín-Clara Campoamor station och Puerta de Atocha station, båda i Madrid. Tunneln länkar effektivt samman de norra och södra delarna av landet.

Ytterligare 12 miljarder euro planeras för investeringar under de kommande fyra åren. Av den summan kommer 650 miljoner euro att kanaliseras mot den nu 30 år gamla linjen mellan Madrid och Sevilla, som kommer att få en omfattande uppgradering. Bland annat kommer ERTMS att installeras.