Fibernät längs spanska järnvägsnätet samlar in data om jordbävningar

Optiska fibernät längs det spanska järnvägnätet används för att samla in data om jordbävningar. Arkivbild

Spanska järnvägsinfrastrukturfövaltaren ADIF har tecknat ett avtal för Instituto Geográfico Nacional att använda sitt optiska fibernät för att samla in och analysera data om jordbävningar, som är relativt vanliga på den iberiska halvön. Hittills har ADIF:s 16 000 kilometer optiska fibernät inte gjorts tillgängligt för någon utanför infrastrukturförvaltaren.

Enligt det fyraåriga avtalet, som kan komma att förlängas till 2028, kommer Instituto Geográfico Nacional att använda olika delar av nätverket för distribuerad akustisk avkänning. Interferometrar kommer att upptäcka förändringar i den reflekterade intensiteten hos laserpulserna som skickas genom fiberm på upp till 50 kilometer. Variationer i den reflekterade intensiteten av successiva pulser orsakas av förändringar i den optiska väglängden, beroende på antingen töjning eller temperaturvariationer.

ADIF har prövat DAS-systemet för att övervaka sin infrastruktur i en rad projekt sedan 2007. Den optiska fibern som läggs längs järnvägen fungerar som en sensor, vilket möjliggör övervakning av spänningar i spåret. DAS används i synnerhet som för att upptäcka trasiga skenor och för att varna för sten som rullar ut på spåren.