Trafiken leds om för arbete med Kardonbanan

Kardonbanan bidrar till att öka antalet godstransporter på järnväg. Foto: Trafikverket

Arbetet med Kardonbanan och vägnätet ute på Malmölandet går in i ett nytt skede. Från slutet av vecka 42 leder Trafikverket om vägtrafiken. Man kommer att bygga om befintliga vägar för att de sedan ska anslutas till det befintliga vägnätet. De vägar som påverkas är Västra Bravikenvägen med anslutningar, Östra Bravikenvägen samt Lageruddsvägen.

Kardonbanan är en järnvägsanläggning för godståg från Åby, norr om Norrköping, till och på Händelö. Syftet med att bygga Kardonbanan är att effektivisera hanteringen av gods och öka andelen gods som fraktas på järnväg. Norrköpings kommun har under flera år arbetat med att utveckla Norrköpings godshantering, bland annat genom att finansiera framtagande av järnvägsplan för Kardonbanan från Åby till och på Händelö.

Utbyggnaden av Kardonbanan har blivit aktuell eftersom Ostlänken kommer att skära av nuvarande anslutningar till industrispår så att dagens funktion inte kommer kunna upprätthållas. När Kardonbanan är färdig ersätts dagens funktion genom en ny anslutning från stambanan till industrispåren mot Norrköpings hamnområde. Kardonbanan bidrar också till att öka antalet godstransporter på järnväg.