SilverRail Technologies köper ut SJ

SJ avyttrade det mesta av Linkon redan 2014, Foto: SilverRail Technologies

SilverRail Technologies köper, via sitt dotterbolag SilverRail Linkon, SJ:s tjugofemprocentiga andel i SilverRail Technologies och blir därmed bolagets enda ägare.

SilverRail Technologies, tidigare Linkon, tillhandahåller mjukvarulösningar för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter, samt verktyg för ombordpersonal för järnvägs- och marktransporttjänster i Skandinavien. Det var tidigare ett helägt dotterbolag till SJ. Under 2014 förvärvade SilverRail Linkon sjuttiofem procent av aktierna i bolaget. Genom att använda en köpoption i parternas aktieägaravtal har SilverRail Linkon valt att bli ensamägare till bolaget.

– Det här är ett naturligt steg då SJ avyttrade det mesta av Linkon redan 2014. Ett försäljningssystem som används av stora delar av industrin ska inte ägas över tid av någon enskild järnvägsoperatör, säger SJs vd Crister Fritzson.

– SilverRail Technologies expanderar med en växande lokal och internationell kundbas. Det här steget mot full autonomi är därför både naturligt och välkommet, säger Cameron Jones, vd SilverRail Technologies.