Järnvägen klarar åskväder bra

Järnvägen okänslig för åska, Foto: Denny Josefsson

Förra veckans åskoväder orsakade stopp och förseningar i tågtrafiken, framför allt i södra Sverige. Men de flesta blixtnedslag leder aldrig till några problem för järnvägen, mycket tack vare överspänningsskydd.Stora delar av södra och mellersta Sverige drabbades av åskoväder under förra veckan. En av de händelser som  påverkade tågtrafiken mest var blixtnedslaget i Älmhult i onsdags morse. Det skadade järnvägsanläggningen och orsakade tågstopp och förseningar på bland annat Södra stambanan under hela dagen.

Om ett blixtnedslag slår ut anläggningen görs en felsökning för att hitta vilka delar som gått sönder. Det kan dock ta lite tid.

– Ett nedslag kan slå ut anläggningen på olika sätt och på olika ställen, och då måste man felsöka på flera platser, säger Denny Josefsson, mediekommunikatör på Trafikverket.

Ofta fördröjs också felsökningen eftersom man av säkerhetsskäl inte kan gå ut i spåren och börja felsöka så länge åskan går. Som tågresenär behöver man dock inte vara orolig om åskan går.

Järnvägen har många känsliga komponenter som kan ta skada vid ett blixtnedslag. Därför finns åskskydd eller överspänningsskydd.

– Uppemot 90 procent av allt som åskan kan ställa till med går att förebygga genom att montera överspänningsskydd, säger Roland Elfsö, teknisk sakkunnig inom elmiljö på Trafikverket.