Notan för branden i Hässleholm väntas landa på 10 miljoner kronor.

Det omfattande tågstoppet efter branden i Hässleholm får ett dyrt efterspel rapporterar P4 Malmöhus.. Enligt en preliminär beräkning kan notan landa på 10 miljoner kronor. Främst handlar det om ersättningar till resenärer, extrabussar och bortfall av intäkter, som en följd av branden.

Men Skånetrafiken kan i nuläget inte räkna med att få ett ekonomisk tillskott för att täcka kostnaderna, Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne, låter meddela att regionen kan inte skjuta till mer pengar för att täcka förlusterna.