Olofströmsbanan får nya spår

Foto: Trafikverket

Nu byts spåren på Olofströmsbanan. Arbeten är anpassade till Volvo i  Olofströms semesterperiod. Spårbytet görs på befintliga sträckningen av Olofströmsbanan. Banan är föråldrad och har inte tillräcklig kapacitet för den nuvarande trafikvolymen. Olofströmsbanan kräver omfattande löpande underhåll och det finns risk för spårfel.

Spårbytet görs under två somrar, 2020 och 2021, under de tre veckor som Volvofabriken i Olofström har sommaruppehåll, då godstågen inte trafikerar banan. Detta för att påverka så lite som möjligt. Förberedande arbeten i spåret har gjorts under perioden 20 juli-8 augusti 2019. Visst efterarbete kommer att pågå fram till och med september 2019.