Asiatisk byggteknik till Sveriges fjärde längsta järnvägsbro

Foto: Trafikverket

Trafikverket Projekt Citybanan bygger just nu Sveriges fjärde längsta järnvägsbro i Årsta. Bron gjuts med en för Sverige ovanlig metod som hittills främst har använts i Asien. Den 1,4 kilometer långa bron gjuts i en formvagn - en gjutform som flyttas fram bit för bit i takt med att gjutetapperna blir färdiga.

Det är en metod som används främst i Asien och Trafikverkets entreprenör Pihl har anlitat ett antal experter från Laos för att utföra arbetet. Brobanan till den nya järnvägsbron i Årsta kommer att gjutas i etapper på de redan färdiggjutna bropelarna, rakt ovanför pågående väg- och järnvägstrafik.

Den 70 meter långa gjutformen är monterad på de brostöd som står i området strax söder om Älvsjö godsbangård och reser sig, monterad på brostöden, cirka 10 meter över mark.