Prioriterade järnvägsprojekt i Finland

I den trafikpolitiska redogörelsen för 2012–2022 har tre centrala banprojekt slagits fast, skriver finländska Trafikverket i sitt nyhetsbrev. Det handlar om Centrumslingan, andra etappen av banan Helsingfors–Riihimäki samt dubbelspår på sträckan Luumäki–Imatra och förbättring av förbindelsen från Imatra till den ryska gränsen. I redogörelsen som lämnades till riksdagen den 12 april, förbinder sig regeringen att genomföra dessa tre spetsprojekt ur det 10-åriga investeringsprogrammet.

Kapaciteten på aktuella bansträckorna nått sin gräns och trafikmängderna förutspås öka ytterligare i framtiden.

Centrumslingan

Centrumslingan är en järnväg som går under Helsingfors stadskärna. Den binder samman huvudbanans och kustbanans stadsspår. Centrumslingan löser för sin del kapacitetsproblemet vid Helsingfors centralstation och betjänar således fjärrtrafiken, även om själva banan trafikeras med tåg som används i stadstrafik.

Andra etappen av banan Helsingfors–Riihimäki

Helsingfors–Riihimäki är den mest trafikerade bansträckan i Finland mätt i antal tåg. I den första etappen av förbättringen av trafikkapaciteten mellan Böle och Riihimäki genomförs de mest brådskande förändringarna samt en grundlig förbättring av spåren och plattformarna vid stationen i Riihimäki. Dessutom utökas godstrafikkapaciteten på bansträckan.

Dubbelspår på sträckan Luumäki–Imatra och förbättring av förbindelsen till Ryssland

Kapaciteten på enkelspåret mellan Luumäki och Imatra har nått taket Det har gjorts en utredningsplan för dubbelspåret  och planeringen fortsätter med utarbetandet av en järnvägsplan. Planen sträcker sig fran till Imatrankoski gränsstation, som eventuellt blir ett nytt internationellt gränsövergångsställe för godstrafiken till Ryssland.