Lidingödepån rivs och ersätts med ny byggnad

Foto: Struktor

En förutsättning för Spårväg City är att Lidingödepån vid AGA byggs om och renodlas för spårvagnstrafik. Den befintliga depåanläggningen ska rivas och ersättas med en modern och rationell spårvagnsdepå för Spårväg Citys och Lidingöbanans nya spårfordon. WSP kommer att projektera arbetet.

Konsultbolaget WSP har vunnit SL:s upphandling av projektering av bygghandlingar gällande mark, utvändig VA, logistik och geoteknik för den nya spårvagnsdepån.

När Spårväg City och Lidingöbanan kopplas samman vid Ropsten, vilket enligt aktuella planer ska ske 2017, är det tänkt att Lidingödepån ska fungera som vagnhall även för Spårväg City. Detta kräver att den nuvarande depån rivs och ersätts av en större depå, som även är anpassad till bredare spårvagnar, i första hand den nya vagntypen A35.

I avtalet från oktober 2009 mellan SL och Lidingö kommun förbinder sig staden att upplåta mark för denna utvidgning. Bussparkeringen kommer att flyttas till en ny depå i Stockby industriområde. Lidingöbanan kommer att läggas om några hundra meter för att frigöra mark för den nya depån, som förväntas stå färdig 2016.