WSP utformar fyrspårsutbyggnaden till Uppsala

Spårutbyggnaden, från två till fyra spår, innebär att pendeltågstrafik och fjärrtrafik kan hanteras åtskilt och möjliggör en ökad turtäthet för regionaltåg, fjärrtåg och godståg. Foto: WSP

Nu påbörjas arbetet med en av etapperna på Ostkustbanans utbyggnad mellan Uppsala och Stockholm. För att öka kapaciteten på sträckan ska dagens befintliga spår kompletteras med två nya. WSPs uppdrag omfattar sträckan mellan Bergsbrunna och länsgränsen Stockholm/Uppsala inklusive en ny station i Alsike.

– Fler avgångar och säkrare ankomsttider kommer göra det enklare att välja tåget. Jag ser fram emot att jobba med ett sådant här komplext multidisciplinärt uppdrag som även bidrar till resenärsnytta och hållbar samhällsutveckling, säger Shaima Saghir uppdragsansvarig WSP.

WSPs uppdrag inleds med en lokaliseringsutredning för att studera alternativ med två spår i ny sträckning, två nya spår i befintlig sträckning samt möjlig anslutning till Arlandabanan. Blir resultatet av lokaliseringsutredningen två nya spår i befintlig sträckning omfattar uppdraget även anpassning av Knivsta station.

Efter beslut om sträckning följer arbete med järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), systemhandling samt eventuella underlag för ställningstagande och ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. 

– WSP har lång erfarenhet av att driva stora komplexa uppdrag och det är väldigt roligt att vi fått förtroendet att vara med och bidra i detta viktiga projekt, säger Pernilla Gidmark, ombud WSP.