Ny chef för järnväg på WSP

WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Foto: WSP

WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Hon har ägnat större delen av sin yrkeskarriär i järnvägsprojekt samt i ledande befattningar både på Trafikverket och på WSP. Nu tar hon över en sektion med flertalet komplexa projekt igång och med ambitioner att växa.

EvaHelena Dahl är utbildad civilingenjör från Chalmers och är inne på sin andra omgång på WSP. Nu närmast som sektionschef för Samhällsutformning.

– Jag är väldigt glad att kunna presentera EvaHelena som ny chef för Järnväg. Hon har helt rätt erfarenhet för att ta denna roll där hennes egenskaper som ledare och hennes kunskaper om komplexa projekt kommer väl till pass. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med EvaHelena, säger Anna Lundman, chef för transport och infrastruktur på WSP.

Allt som har med järnväg, tunnelbana och spårväg intresserar EvaHelena, men också det faktum att infrastrukturutbyggnad bidrar till hållbart resande och samhällsutveckling i stort.

– Spårbunden trafik för med sig mycket positivt i utvecklingen av vårt samhälle och det är framför allt det som driver mig. På WSP har vi verkligen kompetens och förmåga att se till helheten och att arbeta för långsiktigt hållbara transportsystem. Det finns både yrkesstolthet och arbetsglädje i att det vi arbetar med är viktigt för framtiden. Detta tillsammans med vår kultur av att dela med sig av kunskap har lockat mig till WSP, inte bara en utan två gånger, säger EvaHelena Dahl.

EvaHelena Dahl har arbetat i ledande roller på Trafikverket och WSP, både som chef och som projektledare. Nu kommer hon leda järnvägssektionen på WSP med ambitionen att bli fler anställda samt att fortsätta driva, och vinna fler av, de stora komplexa projekten. Nyligen blev det klart att WSP får förtroendet att utforma en av etapperna på Fyra spår Uppsala samt tunnelutformning, järnvägstekniska system och fyra stationer i tunnelbaneutbyggnaden mellan Fridhemsplan och Älvsjö.